Comptabilitat

El departament de comptabilitat és l’encarregat de la gestió comptable de l’empresa i el contacte amb els departaments de facturació dels nostres proveïdors. També és l’encarregat de fer les liquidacions de les comunitats de propietaris. En formen part:

Manuel Rodríguez – mrodriguez@finquesuna.com

Montserrat Franquesa – mfranquesa@finquesuna.com

Òscar Hernàndez – ohernandez@finquesuna.com

M.José Marin – comptabilitat@finquesuna.com

Buenos Aires 50

08036 Barcelona

Telèfon: 934941441
Fax: 934301774

[contact_form]