Moltes gràcies.

Quan el document estigui signat per les dues parts li farem arribar una còpia.

Per qualsevol consulta pot enviar-nos un mail a info@finquesuna.com

 

Finques Una